Sedvane er en uskreven regel som man har fulgt lenge. Slike regler kan bli en del av loven selv om det ikke står skrevet ned i loven eller noe annet sted.

Det betyr at noe kan bli en del av en lov, selv om ingen har sagt «dette er en lov». Det er nok at alle har gjort noe på en spesiell måte i mange år og tenker på det som en regel, så kan det bli til sedvanerett. Denne typen rett kan være like viktig som de lovene som er skrevet ned i lovbøkene.

En del av sedvaneretten kalles statspraksis. Det er når uskrevne regler for eksempel er til hjelp for å forstå lovene bedre. Før i tiden ble mange slike uskrevne regler brukt for å forklare hvordan ting skulle gjøres i landet. Nå for tiden blir denne type regler skrevet inn i lovene så alle kan lese dem.

Det er forskjell på en sedvane og en sedvanerett. En sedvane kan være at mange er vant til å gjøre noe på en bestemt måte. Et eksempel er når mange i et område bruker en sti som går gjennom hagen til noen. En sedvanerett er når en sedvane har vart så lenge at den i praksis har blitt en slags lov. Da kan det bety at alle har rett til å bruke stien som går gjennom en annen persons hage.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle