Foto av Eskimotåken
Eskimotåken (NGC 2392) er en sollignende stjerne som etter et liv som rød kjempe har blitt en planetarisk tåke.
Foto av Eskimotåken
Av .
Lisens: PD

Rød kjempestjerne er en stjerne med en liten masse som blåser seg opp til å bli en kjempestjerne. Senere vil den røde superkjempen kaste av seg de ytterste lagene sine av gass. Disse lagene blir til en planetarisk tåke. Planetarisk tåke er en type sky av glødende gass og støv.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo