Flere fargerike plekter som ligger på et bord.

Plekter er ofte elastisk og laga av plastikk.

Foto av plekter.
Av .

Plekter er ein liten reiskap som blir brukt til å spele på strengene på eit strengeinstrument. Plekter blir ofte brukt på instrument som gitar eller langeleik.

Eit plekter er vanlegvis laga av plast. Det kan også vere laga av metall eller eit anna materiale.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Sverre Knudsen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet