Hvis det står om liv og helse, ring 113
Ring nærmeste legevakt på 116 117

Mental Helse Hjelpetelefonen
Telefon: 116 123 (hele døgnet)
Chat: Sidetmedord.no 

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111 (hele døgnet)
Chat: 116111.no

Røde Kors: Kors på halsen
For alle under 18 år
Telefon: 800 33 321
Chat: korspahalsen.no

Kirkens SOS
Telefon: 224 00 040 (hele døgnet)

Vold og overgrepslinjen
Telefon: 116 006

Nedstemthet er en følelse. En som er nedstemt, er trist og mangler energi.

Alle mennesker føler seg nedstemte av og til. Noen ganger er det en grunn til at man er nedstemt. Det kan for eksempel være at noen man er glad i, har flytta eller er død. Det er ikke alltid mulig å finne ut hvorfor man er nedstemt.

Vanligvis går nedstemthet over av seg selv. Noen ganger tar det lenger tid. Da kan det være et tegn på depresjon.

Hvis man er nedstemt, kan det hjelpe å snakke med venner eller familie.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo