Meteoroider er ting som beveger seg i verdensrommet som er mindre enn asteroider.

Meteoroider kan være små støvpartikler, eller større klumper laget av mineraler og metaller. De største kan være store steinblokker.

Når en liten meteoroide kommer inn i Jordas atmosfære brenner den opp og man kan se det som et stjerneskudd. Hvis meteoroiden ikke brenner helt opp, kan deler av den falle ned på Jorda. Det som da faller ned på Jorda kalles en meteoritt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo