Giftslanger

Det øverste bildet viser hodet til en klapperslange. Der er kjertlene som lager gift og spytt tegnet inn. Giften ledes fra den grønne kjertelen og ned i gifttennene.

Den nederste tegningen er et snitt av en gifttann. Den røde linjen viser hvordan giften beveger seg gjennom tanna.

Av /Store norske leksikon ※.

Gifttenner er spesielle tenner som finnes hos giftige slanger og øgler. Både slanger og øgler er krypdyr. Dyrene bruker gifttenner både til å drepe byttedyr og til å forsvare seg når de blir angrepet.

Gifttennene er hule. Når dyret biter, ledes gift fra en kjertel gjennom tennene og inn i offeret.

Hos noen dyr er gifttennene framme hele tida, og hos noen blir de brettet bakover når de ikke er i bruk. Kobraer har gifttenner som er framme hele tida. Hoggormer har gifttenner som brettes bakover.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo