Formål er grunnen til at man gjør noe. Når man gjør noe, har man som regel et mål man vil oppnå. Ordet brukes blant annet i organisasjoner, avtaler, lover og i hverdagslivet.

I hverdagslivet

I hverdagslivet brukes ofte ordet formål på samme måte som ordet mål. Formålet med å gå på trening, kan for eksempel være å komme i bedre form. Ordet blir også brukt i noen faste uttrykk. Man kan si at man gir til «et godt formål» hvis man gir penger til en frivillig organisasjon.

I organisasjoner

Mange organisasjoner er startet for å jobbe med noe bestemt. Hvorfor organisasjonen ble startet, hva de skal jobbe med og hvordan det skal gjøres, blir ofte skrevet ned i vedtekter. Formålet står gjerne i et avsnitt som kalles formålsparagraf.

De som styrer organisasjonen må passe på at arbeidet følger formålsparagrafen. Det vil si at organisasjonen gjør det som var formålet, og ikke noe helt annet.

I lover

Også lover har ofte formålsparagrafer. Den forklarer hvorfor loven finnes og hva som er hensikten med den. Loven om skole i Norge, opplæringslova, har en formålsparagraf som forklarer hvordan skolen skal være.

Hvis det er uklart om noe er lov eller ikke, må domstolene noen ganger bestemme seg for hvordan de skal tolke loven. Ofte ser de på formålet eller grunnen til at loven finnes når de skal bestemme seg.

I avtaler

Formålsparagrafen i avtaler er også der for å forklare hvorfor avtalen finnes. Noen ganger sier formålet hva som skal til for at avtalen skal være gyldig.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle