Å være beruset betyr at man har brukt en viss mengde av alkohol eller narkotika, slik at måten man opplever verden på eller følelsene en har, er blitt endret.

Ofte bruker folk ordet beruset om noen som har drukket alkohol, og bare ruset om noen som har brukt narkotika.

Alkohol og narkotika er midler som gir rus. Derfor kalles de begge for rusmidler.

Det motsatte av å være beruset, er å være edru eller nykter. Da har man ikke alkohol eller narkotika i kroppen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anne Line Bretteville-Jensen
Seniorforsker, dr.polit., Folkehelseinstituttet