Berbere er urfolk som lever nord i Afrika. De fleste berbere er muslimer. Det bor flest berbere i Algerie og Marokko.

Selv kaller de seg imazighen (flertall) eller amazigh (entall).

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Stener Ekern
Professor emeritus, Universitetet i Oslo