En stiftelse er en organisasjon som eier seg selv, og som er opprettet for et bestemt formål. Mange stiftelser deler ut penger til folk eller organisasjoner som trenger dem.

Nesten alle organisasjoner og bedrifter er eid av noen. Stiftelser er eid av seg selv. Det er for at pengene eller verdiene til stiftelsen ikke skal kunne brukes til noe annet enn det stiftelsen er opprettet for.

Stiftelser blir opprettet for et bestemt formål, for eksempel at en rik person ønsker at pengene de etterlater seg skal brukes til veldedighet. Veldedighet er å hjelpe noen ved å gi dem for eksempel penger. Mange stiftelser deler ut penger til for eksempel kunst, kultur eller utdanning.

Noen stiftelser deler ikke ut penger, men eier for eksempel bygninger som skal brukes av en ideell organisasjon. En ideell organisasjon er en organisasjon som ikke finnes for å tjene penger, for eksempel et idrettslag. Noen stiftelser driver festivaler.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle