Statsvitenskap er et fag hvor man studerer og forsker på politikk. De som studerer statsvitenskap er spesielt interessert i stater, og hvordan de blir styrt.

Les mer i Lille norske leksikon

  • fag
  • stat
  • styreform
  • student
  • forskning

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge