Mental er et ord som brukes om tanker eller følelser. Det brukes av og til på samme måte som psykisk. For eksempel er mentale sykdommer det samme som psykiske sykdommer.

Mental brukes ofte som det motsatte av fysisk. Da betyr fysisk noe som skjer i kroppen, for eksempel i musklene eller nervene eller de indre organene. Fysisk kan også bety noe som finnes i verden utenfor kroppen, og som flere personer kan se eller kjenne.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo