Futurum er ei form verb kan ha. Alle norske verb har eigne former i fortid, notid og framtid. Futurum er forma verbet har når det handlar om noko som skal skje i framtida. Då legg ein til hjelpeverba skal eller vil framfor verbet:

  • I morgon vil eg danse
  • Neste veke skal eg reise på ferie

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo