Ordet etnisk brukes ofte om grupper av mennesker som har noe til felles. Det kalles en etnisk gruppe. Det som skiller en etnisk gruppe fra en annen, er en felles kultur. Et annet ord for denne typen grupper er folkegruppe.

Noen bruker også ordet etnisk om for eksempel musikk, klær eller mat, med en annen bakgrunn enn den de er vant til.

Les mer i Lille norsk leksikon

Faktasjekk av

Stener Ekern
Professor emeritus, Universitetet i Oslo