Foto

Både menneske og dyr diar. Biletet visar ein baby som diar frå mora si.

Å die er når ungar syg mjølk frå brystet til mora. Det blir brukt både om dyreungar og om babyar som får mjølk.

Dersom mora ikkje har mjølk, kan dei også die frå andre som har mjølk.

Å gje ei unge mjølk blir kalla å amme.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo