Fotografi

Odin gir liv til Ask og Embla. Bildet er på et frimerke fra Færøyene.

Fotografi
Av .

Ask og Embla er ifølge norrøn mytologi de to første menneskene i verden. De ble skapt da æsene, de norrøne gudene, ga liv til to trestokker som lå på stranden.

Ask er mann og Embla er kvinne. Alle menneskene i Midgard kommer fra dem.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Marie Næss
Universitetet i Oslo