Foto av en person i politiuniform ved siden av en politibil. Hen er i ferd med å sette opp eller ta ned et sperrebånd.

Åstedet er ofte det første stedet politiet drar for å etterforske. Ofte setter de opp sperrebånd så ingen andre skal gå gå inn på stedet mens de etterforsker.

Politi på etterforskning
Av /NTB.

Åsted er det man kaller et sted hvor det kan ha skjedd noe ulovlig og straffbar, eller en brann eller ulykke. Et åsted kan også være et sted som må undersøkes i en etterforskning, for eksempel hvis en ting som er stjålet blir funnet et annet sted enn der tyveriet ble gjort.

Åstedsarbeid er viktig for en etterforskning, fordi spor som finnes der kan være bevis i saken.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen