Yggdrasil
I den norrøne mytologien ligger Åsgard med verdenstreet Yggdrasil midt i verden.
Av .

Åsgard er gudenes borg i norrøn mytologi. Gudene heter eller æser.

Borgen ligger midt i verden. Utenfor Åsgard ligger Midgard, som er menneskenes hjem. Mellom Åsgård og Midgård er den skjelvende brua Bifrost.

Menneskene i Midgard kaller brua regnbuen, men de klarer aldri å finne hvor den starter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Marie Næss
Universitetet i Oslo