Tics er når noen må gjøre plutselige bevegelser eller lage lyder uten å ville det selv. Det er ganske vanlig at barn har tics i en periode. De fleste vokser det av seg.

Tics er et kjennetegn på Tourettes syndrom. Det må en lege til for å si om man har denne diagnosen. De fleste har tics bare i en kort periode, det vil si mindre enn et år. Da kalles det ikke Tourettes syndrom.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bernhard Weidle
Førsteamanuensis, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet