Tegning av to menn som står ved hver sin talerstol og snakker i mikrofon

Karikaturer av de amerikanske presidentene Donald Trump og Joe Biden.

Karikatur av Trump og Biden
Av /Shutterstock.

Karikatur er en tegning eller et maleri som viser en person på en overdreven og morsom måte. Man overdriver ofte noe som er typisk for personen, sånn at det ser helt unormalt ut. Det kan for eksempel være øynene, nesen eller måten personen står på. Man tegner for eksempel personen med kjempestore briller eller bittesmå føtter.

Man kan også tegne inn ting for å tulle med personen, for eksempel en politiker som bader i penger.

En karikatur kan være humoristisk, men også satirisk. I en satirisk karikatur kritiserer man mennesker med politisk eller religiøs makt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Erik Mørstad
Universitetet i Oslo