Etnisk gruppe er et annet ord for folkegruppe.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Stener Ekern
Professor emeritus, Universitetet i Oslo