to menn på en scene som begge synger inn i en mikrofon.

To musikere som spiller sammen er en duo. Karpe er en rap-duo fra Oslo.

Foto av Karpe.
Av /NRK P3.
Lisens: CC BY NC SA 2.0

Duo er to personer som gjør noe sammen. Det blir oftest brukt om to musikere som spiller sammen eller to sangere som synger sammen.

En sang som blir sunget av en duo kalles ofte en duett.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Sverre Knudsen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet