Dødnavn er det navnet en transperson eller ikke-binær hadde før, og som de ikke bruker nå. Mange transpersoner velger å bytte navn, og ønsker ikke at noen bruker det gamle navnet deres. Å bruke dødnavn på noen kan kalles å dødnavne dem.

På engelsk heter dødnavn deadname. Det å bruke dødnavn på noen kalles deadnaming.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Reidar Schei Jessen
Forsker, Universitetet i Oslo