Tiltalt er å være anklaget i en rettssak for å ha gjort noe straffbart. Man kan bli tiltalt etter å ha vært siktet i en sak.

Det er staten (påtalemyndigheten) som tar ut tiltale mot noen. Det betyr at de sender straffesaken til domstolen, fordi de mener å kunne bevise at den som er siktet er skyldig. Om den tiltalte blir dømt, avgjøres av en domstol.

I en straffesak kan det være én eller flere tiltalte. Den tiltalte har vanligvis en advokat, som kalles forsvarer. Den som legger fram anklagen mot den tiltalte, kalles aktor.

Den som er tiltalt, skal regnes som uskyldig helt til domstolen har avgjort saken.

Etterforskning

Før politiet har etterforsket ferdig en sak er man ikke tiltalt, men mistenkt eller siktet.

Staten kan bare tiltale en person når de mener at etterforskningen gir nok bevis for å kunne dømme den tiltalte. I straffesaker kalles staten påtalemyndigheten.

Dom

Straffesaken avgjøres av dommerne i en domstol.

Dommerne får se alle bevisene. De hører også forklaringene fra offeret, vitner og den tiltalte. Den tiltalte kan velge å ikke si noe om hva som har skjedd.

Hvis domstolen mener at bevisene ikke holder, blir den tiltalte frifunnet. Hvis bevisene overbeviser dommerne om at den tiltalte er skyldig, blir hen dømt til straff.

Dommerne skriver resultatet av saken i en dom.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen