Queer er eit engelsk ord som tyder rar eller annleis. Det norske ordet for det same er skeiv.

Nokon bruker ordet queer for å beskrive seg sjølv og identiteten sin. Ordet blir oftast brukt av folk som ikkje er heterofile eller som ikkje synst at dei passar inn i rollene som mann eller kvinne. Queer hander om å vise at det kan dere fint å vere annleis.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Reidar Schei Jessen
Forsker, Universitetet i Oslo