Kohort er et ord som brukes når man snakker om grupper av mennesker i befolkningen. Ordet blir vanligvis brukt i forskning, men under korona-pandemien ble det brukt av mange flere.

I forskning

I forskning og statistikk bruker man kohort om en bestemt gruppe enkeltpersoner. Disse har gjerne noe til felles. For eksempel kan man kalle jenter som er født i 2012 for «2012-kohorten av jenter». Når man bruker ordet kohort i forskning er det vanligvis snakk om mange mennesker.

Under koronaen

Under korona-pandemien fra 2020 til 2022 ble ordet kohort mye brukt. Da ba myndighetene folk om å dele seg i kohorter. Kohorter var små, faste grupper med mennesker som var sammen på fritiden, på skoler eller i barnehager. Hvis én i kohorten fikk korona, måtte hele kohorten holde seg hjemme og ikke ha kontakt med noen andre. Det heter karantene. Slik kunne man begrense hvor mange som kunne smitte hverandre.

Historie

Kohort ble opprinnelig brukt om en gruppe soldater i Romerriket. En kohort kunne da bestå av 600 soldater.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet