Homofobi betyr at man er redd for eller misliker homofile, lesbiske og bifile. Homofobi brukes ofte for å beskrive hets, hatefulle ytringer og vold rettet mot homofile, lesbiske, bifile eller andre folk som ikke er heterofile. Folk som ikke er heterofile, kaller seg ofte skeive.

Typer

Homofobi kan være svært farlig og synlig, som når noen blir banket opp fordi de er skeive. I mange land i verden er det ulovlig å være homofil. Der kan man bli satt i fengsel for å være homofil, eller bli drept. Også i Norge er det slik at skeive opplever vold, trusler, mobbing og seksuelle overgrep oftere enn heterofile.

Det kan også være fordommer og holdninger i samfunnet som gjør livet vanskeligere for de som er homofile. Denne typen homofobi kan gjøre det vanskelig å finne et sted å bo, å få en jobb eller å få venner.

Homofobi kan også være at noen sier eller gjør noe homofobisk i hverdagen. Folk kan tenke eller oppføre seg homofobisk, uten at de er klar over det selv. Et eksempel er at man bruker ord som homo eller gay som skjellsord.

Historie

At skeive har blitt behandlet dårlig, har vært et stort problem gjennom historien. Fortsatt opplever mange skeive at andre oppfører seg dårlig mot dem. I Norge er det ulovlig å diskriminere noen på grunn av seksuell orientering. Det er også ulovlig å komme med hatefulle ytringer.

Mange mennesker som har homofobe holdninger, har også transfobe holdninger. Transfobi er negative følelser og holdninger rettet mot transpersoner.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Reidar Schei Jessen
Forsker, Universitetet i Oslo