Forebygge er ting man gjør på forhånd, for å hindre at noe negativt skal skje. Ordet brukes i mange sammenhenger og innenfor mange fag.

Hva man gjør for å forebygge, avhenger av hva det er man vil unngå. Da må man først finne ut hvilke negative ting som kan skje, dette kalles risiko. Å finne ut hva som kan gå galt, heter risikoanalyse. I en risikoanalyse kan man finne ut hvor sannsynlig det er at noe skjer. Man kan også tenke ut hva som er det verste som kan skje, og hva man kan gjøre for å unngå dette.

Eksempler:

  • En person bruker brodder når hen går på hålke om vinteren. Det forebygger at personen faller på isen og slår seg.
  • Staten gir alle barn vaksine mot farlige sykdommer, for å forebygge at de blir veldig syke og dør.
  • Kommunen åpner fritidsklubb, der ungdommer kan møtes. De vil forebygge at ungdommene blir ensomme eller driver med kriminalitet.
  • Et byggefirma har lyst til å bygge mange hus i en bratt skråning. For å forebygge at husene raser ut, får de fagfolk til å sjekke om det er trygt å bygge der. Kanskje må de bygge på en spesiell måte for å forebygge ras.
  • Noen som skal ha sex, bruker kondomer for å forebygge at de smitter hverandre med kjønnssykdommer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle