Sokrates' død.

I filosofiens historie er det flere filosofer som har blitt forfulgt og straffet for tanker og ideer. Filosofen Sokrates ble dømt til døden ved å drikke gift i 399 fvt. Han var anklaget for å ikke tro på byens guder og for å ha villedet ungdommen. Maleriet viser Sokrates som drikker av giftbegeret.

Sokrates' død.
Av .

Filosofi handler om de grunnleggende spørsmålene i livet. Det er en måte å utforske verden på, der man stiller spørsmål og leter etter svar. Filosofi er også et fag man kan studere.

Ordet filosofi betyr ‘kjærlighet til visdom’. Ordet kommer fra de greske filosofene i antikken. Mange av de filosofiske spørsmålene som ble diskutert da er like aktuelle i dag.

Noen eksempler på filosofiske spørsmål:

 • Hva er virkelig?
 • Hva er kunnskap?
 • Hva er rettferdighet?
 • Hva er rett og galt?
 • Hva er meningen med livet?
 • Hvordan kan man vite hva som er sant?

Filosofi som fag

Man kan studere filosofi på universiteter og høyskoler. Filosofer kan bruke utdannelsen sin innenfor mange forskjellige områder. De fleste jobber med undervisning, forskning eller som forfattere.

Inndeling

Det er vanlig å dele filosofi inn i fem områder:

 • Metafysikk er den delen av filosofien som utforsker naturen og virkeligheten. Den stiller spørsmål som «Hva er virkelig?» og «Hvorfor er ting som de er?».
 • Erkjennelsesteori er studien av kunnskap. Erkjennelsesteori stiller spørsmål som «Hva vil det si å vite noe?» og «Hvordan kan vi vite hva som er sant?». Den undersøker hvordan man kan skille kunnskap fra tro, meninger eller ren gjetting.
 • Etikk handler om rett og galt, det gode og det onde. Etikken stiller spørsmål som «Hva er en god eller en dårlig handling?» og "Hva er et godt liv?". Det er en nær sammenheng mellom etikk og moral.
 • Estetikk handler om spørsmål knyttet til kunst og hva man synes er stygt eller vakkert. Estetikken stiller spørsmål som «Hva er kunst?» og «Hva gjør et kunstverk vakkert eller meningsfullt?»
 • Logikk handler om hva det vil si å tenke fornuftig. I logikken studerer man tankerekker og argumenter. Logikk handler om å bruke regler og prinsipper for å finne ut om svar er sanne eller usanne. For eksempel vet vi at «alle mennesker er dødelige» og «Sara er et menneske». Da kan man bruke logikk til å komme fram til at «Sara er dødelig». I eksempelet blir logikk brukt til å komme fram til en logisk slutning. Logikk er også grunnlaget for nesten all matematikk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Helge Svare
Forsker, OsloMet – storbyuniversitetet