Bjørnen sover er en lek som bygger på en sang.

Regler

Bjørnen sover er en lek for flere personer. Den ene skal late som den er en bjørn som ligger og sover. De andre skal gå i ring rundt bjørnen mens de synger sangen. På det siste ordet i sangen, «trygg», spretter bjørnen opp fra søvnen sin. Så skal bjørnen fange den første personen den får tak i. Den som blir fanget, skal være bjørn neste gang.

Sangtekst

Bjørnen sover, bjørnen sover,

i sitt lune hi.

Den er ikke farlig,

bare man går varlig,

men man kan jo,

men man kan jo,

aldri være TRYGG!

Les mer i Lille norske leksikon